Önsöz

Pazarlamayı hep alışılagelmiş bir şekilde ele alan yayın camiasına ve okuyucuya, farklı bir yaklaşımla ha­zırlanmış bu çalışmayı sunmakla önemli bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.

Başkaca bir ilkten daha söz edebiliriz ki o da, bu ki­tabımızla Clausewitz’i inceleme konusu olarak günde­mine alan çeşitli disiplinlere bir ek yapılmıştır: Pazar­lama. Ve bir teoriyi işlemektedir. Karşı-Pazarlama.

Yine bir başka ilke daha imza atmış bulunmaktayız ki; Clausewitz’den (Vom Kriege – Savaş Üzerine) yapılan aktarımlar hep bir öğüt şek­linde olmuşken, kitabımızda savaşın pazarlamaya uyar­lanmasından çıkardığımız sonuçlar “bu iş böyle yapılıyor arkadaş” şeklinde gösterilmiştir.

 

Tahsin Yılmaz

01 Eylül 2006

Beykoz

Kitap içinde yayınlandı | Yorum bırakın